We zijn van oudsher sterk in de afname en afzet van dierlijke mest. Door de aanscherping van de uitrijnormen vanaf 2006 e.v., verwachten we, dat de plaatsingsruimte de komende jaren sterk zal gaan krimpen. Dit is de reden dat we op dit moment op zoek zijn om dierlijke mest op de een of andere manier te verwerken. Een van de mogelijheden daarbij is een biomassa vergistingsinstallatie.
Download hier de gebruikersovereenkomst mineralenconcentraat Download hier het inschrijfformulier voor mestverwerking

Februari 2016

Goedkoop fosfaat afvoeren: de grootste mobiele mestscheider van Pieralisie

Grote capaciteit bij het scheiden van varkens- en rundveedrijfmest.

Het gaat niet om de m3 die erdoorheen gaan, maar de kg fosfaat die eruit komen! Er blijft een eindproduct over waar u zelf of de afnemer mee bemesten kan. Wij kunnen eventueel de afzet van de dikke fractie verzorgen in het kader van de verwerkingsplicht.

Ook ideaal voor loonwerkers of vergistingsinstallaties in Nederland en daarbuiten die niet over een mest bewerking of verwerkingsinstallatie beschikken en hierdoor hun eigen klanten kunnen bedienen zonder grote investeringen te hoeven doen

Klik hier voor meer informatie.


December 2011 (update April 2012)

Gestart met mestverwerking op onze thuislocatie

Op ons bedrijf hebben wij een mestverwerkingsinstallatie gebouwd waar wij alle soorten vloeibare mest in kunnen verwerken met de volgende kenmerken:

 • Uit deze verwerking komen hoogwaardige meststoffen en schoon water.
 • Het schone water mag geloosd worden op het oppervlakte water.
 • De droge mest heeft constante waarden fosfaat en stikstof, deze gegevens wijken weinig af.
 • De ideale mest voor uit te rijden op onbeteelde en beteelde grond in het voorjaar.
 • Deze droge mest mag op kleigrond het hele jaar rond uitgereden worden.
 • Het vloeibare concentraat bevat geen fosfaat en valt sinds 1-1-2013 onder kunstmest (mestcode 120).

Wij hebben een speciale machine aangeschaft waarmee wij het mineralenconcentraat kunnen uitrijden via de spuitsporen op onbeteelde en beteelde grond.

Ook kunnen wij bestaande vloeibare meststoffen bijmengen: u maakt samen met uw kunstmestleverancier de juiste meststof tegen de laagste prijs voor bijna alle gewassen.

Op 19 april 2012 is de mestverwerkingsinstallie officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door de Brabantse gedeputeerde voor Ecologie en Handhaving Johan van den Hout. Daarbij werd Verkooyen ook nog eens uitgeroepen tot 'groen bedrijf van de maand'. Tevens is die dag een veel bezochte open dag gehouden waarbij de bezoekers met met eigen ogen deze installatie konden aanschouwen.


Juli 2011:

De grootste Mobiele Mestscheider ter Wereld heeft zijn eigen record verbroken!

Vorig jaar presenteerde we een mobiele mestscheider met een grote capaciteit. Dit jaar is de capaciteit met 60% verhoogd....

Augustus 2010:

Gebr. Verkooyen introduceert de grootste Mobiele Mestscheider ter Wereld!

Als de regelgeving verandert moet men daarop inspelen door aangepaste machines te kopen. Maar als de handel niet biedt waar de markt om vraagt is er maar een oplossing: zelf bouwen en daarbij letten op 3 belangrijke punten: grote capaciteit, lage kosten per m3 en inzetbaar in heel Nederland.
Wij denken op deze 3 punten geslaagd te zijn met de ontwikkeling van deze mobiele mestscheider. De machine is volledig in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd door Loonbedrijf en Mestdistributie Gebr. Verkooyen BV.

De mestscheider heeft een capaciteit van ongeveer 100 m3 per uur. Omdat deze machine nergens te koop is, hebben wij gekozen om 6 vijzelpers scheiders te integreren tot één geheel, inclusief een voorraadbak en afvoerbak. Doordat alle pompen variabel instelbaar zijn kunnen wij het maximale uit de machine halen. Voor de aandrijving van alle onderdelen is gekozen voor een aggregaat. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van een trekker of stroom van de veehouder.


De machine heeft alleen maar voordelen voor de veehouderij:
 • Na de mestscheiding kan de veehouder de dikke fractie afvoeren en gebruikt hij de dunne fractie op eigen land. Hierdoor hoeft hij minder m3 mest af te laten voeren.
 • Als de veehouder in een kleigebied woont mag hij het hele jaar rond dikke fractie uitrijden. Hierdoor heeft hij minder opslagruimte voor drijfmest nodig en is hij in het voorjaar niet meer afhankelijk van de weersomstandigheden die het mest uitrijden bemoeilijken of onmogelijk maken.
 • Voor veehouders die mest af moeten laten voeren, halen wij de drijfmest op en scheiden de mest voordat deze de silo ingaat. Hierdoor komt er alleen homogene drijfmest in de silo en de dikke fractie gaat gelijk via een container direct naar de afnemer.
 • De dikke fractie van rundveedrijfmest heeft constante gehaltes en is hierdoor voor de biologische landbouw, boomteelt en tuinbouw enz. het ideale product om tot het maximale te bemesten.
Zie ook: interview met BN DeStem van donderdag 5 augustus 2010
Zie ook: OPHETLAND.tv(1) en OPHETLAND.tv(2)

Dikke fractie: ideaal als voeding van een vergistingsinstallatie!
Met de biomassa vergistingsinstallatie is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met:
 • het bouwen en exploiteren de installatie
 • het verwerken van drijfmest, bermgras en andere organische afvalstoffen
 • opwekken van duurzame energie en het reduceren van broeikasgassen
 • produceren van gehygiëniseerde meststoffen voor de land- en tuinbouw