De regels die in de meststoffenwet zijn vastgelegd, t.a.v. van het vervoer van dierlijke meststoffen, compost en zuiveringsslib, spelen een zeer belangrijke rol binnen onze eigen bedrijfsvoering (erkend intermediair) als die van onze klanten. Hiertoe zijn alle voertuigen die dierlijke mest aan- en/of afvoeren uitgerust met automatische monsternameapparatuur, verpakkingssystemen en AGR-GPS apparatuur om de laad- en loslocaties direct door te geven aan de overheid. Ten gevolge van de eis dat alle aan- en afgevoerde mest geijkt moet worden gewogen, beschikken wij over een drietal mobiele weegbruggen en twee opleggers met een geijkt weegsysteem. De weegbruggen liggen in de nabijheid van de opslagsilo's die we op dat moment aan het vol- en/of leegrijden zijn. De vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) van elke vracht worden bij ons verwerkt in een geautomatiseerd systeem dat deze gegevens elektronisch uitwisseld met het geaccrediteerd laboratorium dat voor ons de mestanalyse verzorgd. Alle mestmonsters worden geanalyseerd op fosfaat, stikstof en kali en binnen 3 werkdagen nadat de monsters zijn opgehaald, zijn in ons computersysteem de uitslagen bekend. Hierna kunnen we deze gegevens elektronisch doorzenden naar de overheid (Dienst Regelingen). Voor de vervoersbewijzen zuiveringsslib en compost (VZC) beschikken we over een soortgelijk administratiesysteem waarmee we deze vervoersbewijzen ook elektronisch kunnen indienen bij Dienst Regelingen. Hierdoor kunnen we voor al onze klanten nauwkeurig de mineralen aan- en afvoer bijhouden.
Foto impressie
mobiele weegbrug
weegopleggers voor boer-tot-boer transport
automatische mestmonsternameapparatuur
Terug
Vorige Volgende