Gebr. Verkooyen Loonbedrijf en Mestdistributie uit Langeweg bestaat sinds eind jaren '40. Onze ouders zijn de grondleggers van het bedrijf. Zij zijn indertijd begonnen met een klein veehouderijbedrijfje van een paar Ha grond, met enkele melkkoeien, een paar kippen en wat varkens, zoals dat in die tijd wel meer voorkwam. Langzaam groeide het bedrijf, met name doordat de tijd die men over had, in te zetten om werkzaamheden voor anderen boeren te verrichten: eerst met de hand of met een paard en later met een trekker. Dit groeide langzaam maar gestaag steeds verder uit. Klik hier voor een vergroting
Wij als kinderen - drie gebroeders - groeiden hier langzaam in mee. Het bleek al snel dat onze interesses daarbij meer lagen bij de landbouwwerktuigen dan bij de veehouderij. Hierdoor werden op een gegeven moment de melkkoeien dan ook verkocht, en gingen wij verder met de loonwerkzaamheden voor de veehouderij en akkerbouw. Voor deze brede opzet van het bedrijf werd gekozen vanwege de ligging van het bedrijf: tussen Breda en Moerdijk, waar de grondsoort verschilt van lichte zandgrond tot zware kleigrond.
Klik hier voor een vergroting
Met name moesten we kijken naar mogelijke werkzaamheden om in minder drukke tijden toch werk te hebben. Toen waren wij er al van bewust dat een loonbedrijf meer overlevingskans heeft indien men het jaar rond over voldoende werk beschikt.
Zo zijn we gestart met het laden en vervoeren van conservenerwten naar Hero in Breda in de tijd tussen het gras binnen halen voor de veehouderij en het graan dorsen voor akkerbouwers. De erwten werden daar uit het stro gedorst, en wij reden dat stro dan weer naar veehouders. Op een gegeven moment zijn wij ook in contact gekomen met conservenfabriek Groko uit Zundert. Hiervoor doen wij tot op de dag van vandaag van het voorjaar tot het najaar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat spinazie zaaien, maaien en transporteren naar de fabriek in Zundert.
Klik hier voor een vergroting
Ook andere mogelijkheden werden door ons aangegrepen: we zagen op tijd het "mestprobleem" aankomen en zijn op een vroeg tijdstip in deze markt gestapt. We zijn hiermee gestart met een trekker en een mestkar en zijn zo verder gegroeid. Om ook weer het jaar rond werk te hebben, zijn wij al heel snel gestart met de bouw van opslag silo's in de afzetgebieden om in minder drukke tijden de drijfmest in een zo kort mogelijk bij de akkerbouwers te brengen. Hierdoor kunnen wij in een heel kort tijdsbestek vele tonnen mest op het land aanvoeren.
Klik hier voor een vergroting
Op dit moment doen we ook veel transport van vaste en vloeibare producten buiten de landbouw om. Veel bedrijven behoren tot onze dagelijkse opdrachtgevers. Zo vervoeren wij bijvoorbeeld slib naar bewerkingsinstallaties voor het hoogheemraadschap, zetten wij onthardingskalk af in de landbouw voor de waterleidingsmaatschappij Noord West Brabant en vervoeren wij Betacal (schuimaarde) door een groot gedeelte van Nederland voor de suikerindustrie. Voor het oplossen van eventuele calamiteiten staan wij 24 uur per dag paraat.
Klik hier voor een vergroting
Klik hier voor een vergroting
Wij zijn echter nooit vergeten, waar onze ouders vroeger mee zijn begonnen. Daarom hebben wij op ons akkerbouwbedrijf ook een veehouderijtak met circa 350 meststieren. Hierbij verzorgen we zelf voor de afzet van de slachtrijpe dieren, de kalveren worden via een tussenhandelaar aangekocht.
Sinds augustus 2003 zijn alle onze bedrijven en werkmaatschappijen gecertificeerd volgens de ISO 9001:2000-norm en VCA* norm. Daarnaast zijn wij in het bezit van het GMP07 certificaat voor diervoedertransport.
Gecertificeerd ISO 9001 Gecertificeerd VCA* Gecertificeerd GMP07 Diervoedertransport
Sinds juli 2005 zijn we ook gecertificeerd voor VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL**) voor de activiteiten zaaien/poten/planten, bemesting, oogsten en transport en mestdistributie voor de producten granen, zaden en peulvruchten, bieten, knolselderij, voedergewassen, conserven en de levering van vloeibare en vaste mest, BOOM-stoffen, humusaarde en onthardingskalk.
Gecertificeerd VKL**
Tenslotte moeten we als ondernemer steeds blijven kijken in de toekomst. Dit is de reden dat we op dit moment in een ver gevorderd stadium zijn met het opzetten van een grote mestverwerkingsfaciliteit. We denken dat we met een dergelijke installatie de continuïteit van ons bedrijf kunnen veiligstellen en op een betaalbare wijze, een stuk van het mestprobleem in Nederland mee kunnen helpen oplossen.

Een meer uitgebreid overzicht van onze activiteiten vindt u terug op de rest van deze website.
Overzicht van een aantal algemene bedrijfsgegevens
Vacature(s) die momenteel open staan
Download hier foto's voor als achtergrond op uw beeldscherm
Terug
Vorige Volgende